Blauwe Regen Coaching
voor professionals in de zorg

home

 

coaching

supervisie

intervisie

Als er bij jou op je werk sprake is van een duidelijk probleem in het persoonlijk functioneren, dan is een coachingstraject aan te raden. Het kan zijn dat je in de omgang met collega’s of cliënten steeds dezelfde obstakels tegenkomt. Binnen de coaching werk je aan een effectieve omgang met dat probleem.
Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Aan een coachvraag gaat vaak een worsteling vooraf, waarbij je je eigen probleemoplossende strategieën al hebt ingezet.
Om effectief te kunnen functioneren is een nieuwe strategie nodig. Hiervoor wordt met jou binnen het coachingstraject gezocht naar een antwoord op de vraag wat er precies aan de hand is en wat jij zou willen dat er gebeurt. Een werkelijke gedragsverandering vraagt grote bereidheid en moed, maar levert ook veel op.
Aanpak
Er vindt een intake met jou plaats, waarbij je problematiek wordt geïnventariseerd. Ook wordt gekeken of er voldoende klik bestaat tussen jou en mij. Daarna wordt er een voorlopig plan opgesteld.
Dit voorlopige plan wordt in een contract omgezet. Als de werkgever betaalt, is hier vaak toestemming van een leidinggevende voor nodig.
In het contract worden ook de evaluatieafspraken en de verwachte lengte van het traject vastgelegd.
Niets van wat tijdens het coachingstraject wordt besproken zal zonder jouw toestemming naar buiten worden gebracht.
Het kan zijn dat je wordt verzocht korte reflectieverslagen te maken, om inzicht te krijgen in je eigen leerproces.

identiteit

contact

 

links