Blauwe Regen Coaching
voor professionals in de zorg

home

 

coaching

supervisie

intervisie

Iedere professional binnen de gezondheidszorg krijgt te maken met gebeurtenissen in het werk die diep raken. Vaak wordt er veel van je gevraagd, is het niet door cliënten, dan is het wel door de organisatie of het team waarbinnen je werkt (of juist door de afwezigheid van naaste collega’s).
Hoe je je als persoon ten opzichte van cliënten opstelt, bepaalt in hoge mate de effectiviteit van je functioneren. Je persoon is je instrument, ook binnen teams. Je moet kunnen omgaan met emotionele uitingen van cliënten en met uiteenlopend gedrag. Er is eigenlijk niemand die op dit gebied nooit problemen ervaart.
Intervisie is het samen met een collega-professional bespreken van de zaken die je raken binnen het werk. Veel professionals kiezen voor intervisie binnen de eigen beroepsgroep, maar ook multidisciplinaire intervisie kan heel effectief zijn.
Niet alle intervisiegroepen vragen om begeleiding. Dat is prima als de groep zelf zorgt dat er op gevoelsniveau kan worden gecommuniceerd, maar veel groepen hebben begeleiding nodig om uit de comfortzone van het oplossen en adviseren te komen. Vooral bij de start van een groep is begeleiding aan te bevelen.
Aanpak
Wanneer een intervisiegroep (5 tot 10 personen) om begeleiding vraagt, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Met vertegenwoordigers uit de groep wordt gekeken of er een klik aanwezig is en of er onderling overeenstemming bestaat over de gevraagde werkwijze of methode.
De evaluatie van de begeleiding vindt meestal plaats na een jaarcyclus.
Alles wat binnen de intervisiegroep wordt besproken is vertrouwelijk.
Binnen de groep worden afspraken gemaakt over de accreditatieaanvraag.

identiteit

contact

 

links