Blauwe Regen Coaching
voor professionals in de zorg

home

 

coaching

supervisie

intervisie

Supervisie is een prachtig instrument voor je persoonlijke groei binnen het werk. Helaas wordt er vaak alleen binnen opleidingen ruimte voor gegeven, terwijl het ook voor jou als professional binnen je loopbaan heel goed en prettig kan zijn je persoonlijk functioneren onder de loep te nemen. Belangrijke onderwerpen in je functioneren kunnen worden besproken, zoals je motivatie, inspiratie en carrièreontwikkeling, de balans tussen jouw werk en privé, en het effectief functioneren binnen teams en in cliëntcontacten.
Supervisie is een geaccrediteerde vorm van bijscholing die je veel kan opleveren, ook voor het plezier in je werk op de langere termijn en voor de preventie van burn-out.
Er is ook groepssupervisie mogelijk ( in groepjes van 2 tot 4 personen).

Aanpak
Er vindt een intakegesprek met jou plaats. Hierin worden jouw doelen binnen de supervisie vastgesteld. Na drie bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats om te kijken of er voldoende klik is tussen jou en mij. Een traject bestaat uit 8 tot 15 bijeenkomsten, de duur wordt van tevoren vastgelegd. We houden een tussenevaluatie en een eindevaluatie. Reflectieverslagen van de bijeenkomsten vormen een vast onderdeel van het traject, omdat supervisie vooral ook gaat om het ontwikkelen van reflectievaardigheden.
Alles wat tussen ons binnen de supervisie wordt besproken, is vertrouwelijk.

identiteit

contact

 

links